Kao sledeći korak u evoluciji novca, bitkoin je superioran u odnosu na tradicionalne valute na mnogo načina: on je siguran, privatan, efikasan, nepovratan i deflatoran. Međutim, čak i najbolji tehnološki izum je beskoristan ako nema upotrebnu vrednost, a u ovom trenutku tradicionalne valute su u glavama korisnika širom sveta bez alternative. Da bi se to promenilo, neophodno je veće usvajanje Bitcoin-a.

Potrebna je ozbiljna strategija da bi se ostvario cilj. Jednostavno govoreći: “Evo, bitkoin je bolji, počnite da ga koristite…” će proizvesti ograničene rezultate. Umesto toga, uspostavljanjem upotrebne vrednosti kriptovalute u globalnoj ekonomiji korak po korak, svaka faza napretka je realnija i lakša za upravljanje.

Korak 1: Bitkoin kao svrsishodan (valuta → Bitkoin → valuta → destinacija)

Prvi korak je da se uspostavi bitkoin kao napredniji način za redovne finansijske transkakcije. To može biti kupovina poklon-kartice preko eGifter-a ili Gyft-a, kupovina na Amazon-u uz Purse.io, transfer novca u drugu zemlju ili plaćanje izvođača.

Nijedna strana u ovim transakcijama niti želi, niti ima bitkoin, ali stiče i koristi ga da bi obavila određenu funkciju. Korisnik kupuje bitkoin da uštedi novac na kupovini poklon-kartice ili Amazonu, kako bi jeftino i efikasno poslao novac ili za plaćanje izvođaču koji i inače ima ograničene mogućnosti za dobijanje sredstava.

Ovo su primeri kako bitkoin može biti korisno sredstvo u određenim okolnostima. Neko ko ne vidi bitkoin kao novac, ili čak kao nešto što ima vrednost, će ipak videti svoju korist u ostvarivanju određenih ciljeva i kao takav, biće spreman da ga kupi za određenu svrhu. To se usadi u glavu potrošača: “Bitkoin može biti koristan.”

Korak 2: Bitkoin kao vrednosni (Bitkoin → valuta → destinacija)

Kada kriptovalute dostignu široku upotrebu i stabilnu ponudu, sledeći korak su transakcije i kasnija razmena bitkoina u tradicionalne valute. Imajući korist od prvog koraka, bitkoin je u širokoj upotrebi i niko ga ne dira direktno.

Korišćenjem bitkoina direktno za finansijske transakcije, krajnji korisnik ih lako konvertuje ili prodaje kasnije. Ovo uključuje postavljanje trgovca sa procesorom plaćanja, kao što je BitPay, koji može prihvatiti bitkoine, istovremeno ih menjati za tradicionalne valute ili čuvati bitkoine kao sredstvo očuvanja vrednosti.

Na ovaj način utvrđujemo da bitkoin ima vrednost. Umesto da bude samo alatka koja će da obrađuje transakcije, on postaje nešto što može biti prodato. Nešto što je ranije bilo prihvaćeno samo u specijalnim prilikama, sada je poželjno bez obzira na okolnosti, tako se javlja ideja: “Bitkoin vredi nešto”.

Korak 3: Bitkoin kao novac (Bitkoin → destinacija)

Poslednji korak na putu ka usvajanju bitkoina je plaćanje bitkoinom za robu ili uslugu, pri čemu ostaje u istom obliku na krajnjoj destinaciji. Ovo bi uključilo ponudu za plaćanje roba i usluga direktno sa bitkoinima, kao i uticaj na trgovca da zadrži deo koji je ranije pretvaran u potpunosti u tradicionalne valute.

Ranije, bitkoin se koristio kao alatka za obavljanje određenih transakcija. Zatim je stekao vrednost kao nešto što može da se pretvori u novac za plaćanje roba i usluga, na kraju se može koristiti direktno za te robe i usluge, ispunivši prvobitnu ideju: “Bitkoin je novac”.