Turska klirinška i kastodijska banka u Istanbulu (Takasbank) saopštila je da je njen sistem prenosa se zasniva na blokčeinu i podržan je u zlatu sada aktivan.

Turska Takasbank je lansirala BiGA Digital Gold kako bi bankama omogućila sistem zasnovan na blokčeinu za izdavanje, otplatu i prenos digitalizovanog zlata, navodi se u saopštenju 30. decembra.

BiGA sistem - prvi put najavljen u septembru 2019. - omogućava bankama koje učestvuju u sistemu korišćenje blokčein tehnologije za prenos digitalnih sredstava koja su pokrivena u fizičkom zlatu. Svako sredstvo predstavlja gram zlata koji se fizički skladišti u trezorima Istanbulske berze (BIST).

Projekt BiGA ima za cilj „uspostaviti infrastrukturu koja će omogućiti izvršavanje prenosa dematerijalizovanog zlata po određenim standardima sa njihovim fizičkim ekvivalentima koji se čuvaju u sigurnom skladištu korišćenjem blokčein tehnologije“, objašnjava zvanična veb stranica. U razgovoru sa turskom novinskom agencijom AA, zvaničnici Takasbanke su rekli:

"Ova se platforma razlikuje od mnogih sličnih projekata u svetu tako što omogućava korišćenje blokčein tehnologije za prenos digitalnih sredstava zasnovanih na fizičkoj robi, a da pritom nema nikakvu vrednost, i obezbeđuje potpunu saglasnost sa postojećim propisima."

Velike turske banke su se uključile

Takasbank je pokrenula BiGA Digital Gold platformu sa učešćem nekoliko turskih finansijskih institucija, uključujući državne zajmodavce Ziraat i Vakif, privatne zajmodavce Garanti BBVA, te privatne i državne banke koje uključuju participaciju Albaraka Turk, Kuveyt Turk i Ziraat Participation.

Takasbank je centralna klirinška i obračunska kuća u Turskoj, koja takođe pruža usluge obračuna centralnih ugovornih strana za specifična tržišta BIST-a koja je odredila lokalna finansijska regulatorna i nadzorna agencija, Turski odbor za kapitalna tržišta.

Turska i blokčein

Nakon najave planova za nacionalnu blokčein infrastrukturu, Turska je zabeležila stalni rast blokčein projekata, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. U godišnjem predsedničkom programu za 2020. godinu, turski predsednik Redžep Taip Erdogan je rekao da će vlada te godine završiti testiranje svoje digitalne lire zasnovane na blokčeinu.

U septembru 2018. godine, BIST je razvio sistem zasnovan na blokčeinu koji omogućava bolje prenošenje finansijskih podataka u saradnji sa Takasbankom i centralnim turskim registrom hartija od vrednosti.