Predsedavajući američke Komisije za trgovanje robnim fjučersima (CFTC) Kristofer Đankarlo je ukazao na interesovanje agencije za blokčein tehnologijom tokom rasprave u Kongresu u sredu, 25. jula. Predsedavajući je naglasio potrebu za odgovarajućim procedurama koje će Komisiji omogućiti ispitivanje inovativne blokčein tehnologije za potencijalnu upotrebu u budućnosti.

Saslušanje pod nazivom “Ispitivanje postojećeg dnevnog reda CFTC-a” sazvao je Odbor za poljoprivredu. Tokom saslušanja, kongresmen Ostin Skot je pitao Đankarla da objasni ciljeve LabCFTC-a, posvećenog centra za “angažman sa inovativnom finteh zajednicom” koju je agencija formirala prošle godine.

Predsedavajući je detaljno obrazložio:

“LabCFTC je naša ulaznica u ovaj novi regulatorni finteh razvoj na tržištu i nama je važno da smo u stanju da razumemo ove inovacije.”

Na pitanje o važnosti Zakona o modernizaciji istraživanja i razvoja CFTC-a, koji je predstavilo nekoliko članova Odbora za poljoprivredu 14. juna, Đankarlo je objasnio da postoji potreba za pravno ispravnim, brzim procesom razmene informacija između agencije i finteh investitora, “naročito u oblasti blokčeina”.

Prema rečima predsedavajućeg, agenciji se ne dozvoljava učešće u suđenjima vezanim za blokčein sa proof-of-concept konsenzus algoritmom. Ovo je zbog činjenice da se slobodna razmena informacija između CFTC-a i privatnog startapa pravno smatra poklonom, nešto što je Komisiji zabranjeno da radi.

Sa druge strane, pokušaj uplate privatnoj kompaniji za informacije je neizvodljivo zbog vremenskog karaktera procesa aproprijacije. Prema tome, Zakon o modernizaciji istraživanja i razvoja CFTC-a bi omogućio agenciji da direktno učestvuje u inovativnim finteh projektima, bez obaveze plaćanja i bez kršenja zakona u tom procesu. Predsedavajući je dalje objasnio zašto smatrac da je za CFTC toliko važno da uspostavi nove zakonske procedure:

“Mi smo zaostali. Pre samo dva dana, Banka Engleske je objavila da uvodi novi banka-banka platni sistem u Ujedinjenom Kraljevstvu i biće omogućen i na blokčeinu. I oni su imali poslednje četiri godine (...) da učestvuju u svim ovimbeta blokčein testovima na kojima mi nismo mogli da učestvujemo. (...) Osećam kao da smo četiri godine iza, jer moramo da ga testiramo, (...) moramo da vidimo kako nam blokčein tehnologija može pomoći da bolje obavljamo svoj posao regulatora”.

U februaru ove godine, Komisija za hartije od vrednosti i berzanske poslove (SEC) i Komisija za trgovanje robnim fjučersima (CFTC) su održali zajedničko saslušanje o kriptovalutama. Tokom saslušanja, Kristofer Đankarlo je istakao svoj pozitivan stav o blokčein tehnologiji i dodao da bi finansijske institucije, dobrotvorne organizacije, socijalne usluge, poljoprivreda i logistika mogli da imaju korist na više načina.