Odricanje od odgovornosti: Ovaj članak je ažuriran kako bi se uočilo da su regulisani kripto CFD-ovi prethodno bili dostupni u Velikoj Britaniji.

Startap za kripto likvidnost u Ujedinjenom Kraljevstvu B2C2 OTC d.o.o. je u sredu, 30. januara, dobio odobrenje od strane Uprave za finansijsko upravljanje (FCA) u zemlji, prema zapisniku u registru FCA.

U posebnom saopštenju za medije navodi se da B2C2, koji takođe nudi elektronsko vanberzansko (OTC) trgovanje, sada može ponuditi CFD ugovore pogodnim klijentima.

Suosnivač firme, Mak Boonen, smatra da će prihvatanje licence omogućiti investitorima da se izlože kriptovalutnim tržištima i da izbegnu rizike povezane sa čuvanjem kripta.

Štaviše, FCA može nadoknaditi gubitke klijentima u slučaju da kompanija ne uspe, kao što se vidi iz teksta registra.

Kako je objavio Cointelegraph ranije u januaru, FCA je nedavno objavila konsultativni dokument pod nazivom "Smernice za kripto-imovinu".

U radu, regulator opisuje nekoliko načina za postupanje sa kriptovalutama: digitalna sredstva mogu se smatrati “specifičnim investicijama” u okviru naloga za regulisane aktivnosti Ujedinjenog Kraljevstva (RAO) ili “finansijskih instrumenata” regulisanih Direktivom o tržištima finansijskih instrumenata II.

FCA takođe navodi u dokumentu da takva sredstva mogu biti regulisana propisima o elektronskom novcu ili uredbama o platnim uslugama.

Pre toga, FCA je objavila u decembru 2018. godine da istražuje 18 kompanija zbog upotrebe kriptovaluta u skladu sa zakonima o slobodi informisanja.


Pripremila: Majda Petrović