Preterana regulativa u Ukrajini navodno spračava industriju kriptovaluta da se razvija. Zvaničnik Centralne banke Ukrajine (NBU) rekao je ovo za lokalni medij LetKnow 8. januara.

Mihail Vidjakin, direktor odeljenja za strategiju i reforme NBU-a, veruje da postoji previše institucija u zemlji koje imaju ovlašćenje da regulišu kriptovalute.

LetKnow je naglasio da postoje bar tri vladine organizacije u Ukrajini koje imaju ovo ovlašćenje: NBU, Ministarstvo finansija i Nacionalna komisija za hartije od vrednosti. Kako bi se podstakao razvoj industrije, broj njenih potencijalnih regulatora mora da bude smanjen, tvrdi Vidjakin.

Štaviše, Vidjakin veruje da je Ukrajini potreban jasniji regulatorni okvir za kriptovalute, pored boljeg definisanja same industrije. Zvaničnik NBU-a dalje je rekao da podržava ragulativu koja omogućava tržištu da se razvija i da banke treba da budu otvorene ka saradnji sa finteh sektorom.

Kao što je Cointelegraph preneo u oktobru prošle godine, Ministarstvo za ekonomski razvoj i trgovinu Ukrajine je već pokrenulo politiku za klasifikaciju i legalizaciju aktivnosti povezanih sa virtuelnim sredstvima. Međutim, vlada još uvek nije uvela stvarni pravni okvir.

U septembru 2018, ukrajinski parlament je predložio nacrt zakona o oporezivanju kriptovaluta koji predlaže da se uvede porez od 5% za pojedince i pravna lica koji obavljaju poslove sa virtuelnim sredstvima. Nacrt zakona takođe je ponudio da se podigne poreska stopa na dobit od kriptovaluta na 18% za preduzeća, počev od 1. januara 2024.

U međuvremenu, radna grupa u okviru Ministarstva finansija Ukrajine razmatra smernice za oporezivanje kriptovaluta.

 

Pripremio: Aleksandar Bondžulić