Savet za finansijsku stabilnost Ukrajine je podržao nacrt regulacija za kriptovalute, objavio je Timur Kromaev, direktor nacionalne komisije za hartije od vrednosti i berze (SSMCS) u Fejsbuk postu 20. jula.

Prema Kromaevu, nacrt podrazumeva priznavanje kriptovaluta i tokena kao finansijskih instrumenata, uspostavljanje uloga i funkcija državnih organa zaduženih za te instrumente, licenciranje partnera zaduženih za transakcije, definisanje uslova pružanja informacija, i druge faktore.

Savet za finansijsku stabilnost se sastoji od guvernera nacionalne banke Ukrajine, ministra finansija, direktora SSMCS-a i nacionalne komisije za državnu regulaciju tržišta finansijskih usluga i direktora fonda za garanciju depozita. Oni imaju zadatak da otkriju i smanje rizik po stabilnost nacionalnog finansijskog i bankarskog sistema. Odluke koje donese ovaj savet su samo preporučljive, ne i obavezne.

Kromaev je rekao da je ovo “važan prvi korak ka građenju konsenzusa među vladinim i agencijama za finanisjsku regulativu,” što potvrđuje posvećenost za saradnju sa parlamentom Ukrajine na razvoju zakona i regulativnih okvira za kriptovalute. Direktor NSSMC-a je dodao da nacrt ima za cilj da uspostavi transparentnost i visok nivo interakcije između “investitora i ostalih učesnika kripto tržišta.”

Koncept prepoznavanja kriptovaluta kao finansijskog instrumenta je bio predložen od strane NSSMC-a u maju 2018, kada je Kromaev naglasio potrebu zakonskog priznavanja kriptovaluta i adaptiranje pozicije finansijskih regulatora. Prema Kromaevu, razvoj kripto industrije je doveo do toga da kripto tržište postane “sastavni deo ekonomskih i finansijskih odnosa.”

Prošlog meseca, državna služba za komunikacije Ukrajine, je otkrila da ne planira da reguliše rudarenje kriptovaluta. U odgovoru vezanom za informacije o ovom slučaju koji je dobio Better Regulation Delivery Office (BRDO), agencija je rekla da nemaju u planu da naprave licence za rudarenje kriptovaluta, koje bi se klasifikovalo kao specijalna vrsta aktivnosti.

 

Pripremio: Stevan Kostić