Ukrajinski savet za finansijsku stabilnost podržava nacrt regulacija za kriptovalute

Savet za finansijsku stabilnost Ukrajine je podržao nacrt regulacija za kriptovalute, objavio je Timur Kromaev, direktor nacionalne komisije za hartije od vrednosti i berze (SSMCS) u Fejsbuk postu 20. jula.

Prema Kromaevu, nacrt podrazumeva priznavanje kriptovaluta i tokena kao finansijskih instrumenata, uspostavljanje uloga i funkcija državnih organa zaduženih za te instrumente, licenciranje partnera zaduženih za transakcije, definisanje uslova pružanja informacija, i druge faktore.

Savet za finansijsku stabilnost se sastoji od guvernera nacionalne banke Ukrajine, ministra finansija, direktora SSMCS-a i nacionalne komisije za državnu regulaciju tržišta finansijskih usluga i direktora fonda za garanciju depozita. Oni imaju zadatak da otkriju i smanje rizik po stabilnost nacionalnog finansijskog i bankarskog sistema. Odluke koje donese ovaj savet su samo preporučljive, ne i obavezne.

Kromaev je rekao da je ovo “važan prvi korak ka građenju konsenzusa među vladinim i agencijama za finanisjsku regulativu,” što potvrđuje posvećenost za saradnju sa parlamentom Ukrajine na razvoju zakona i regulativnih okvira za kriptovalute. Direktor NSSMC-a je dodao da nacrt ima za cilj da uspostavi transparentnost i visok nivo interakcije između “investitora i ostalih učesnika kripto tržišta.”

Koncept prepoznavanja kriptovaluta kao finansijskog instrumenta je bio predložen od strane NSSMC-a u maju 2018, kada je Kromaev naglasio potrebu zakonskog priznavanja kriptovaluta i adaptiranje pozicije finansijskih regulatora. Prema Kromaevu, razvoj kripto industrije je doveo do toga da kripto tržište postane “sastavni deo ekonomskih i finansijskih odnosa.”

Prošlog meseca, državna služba za komunikacije Ukrajine, je otkrila da ne planira da reguliše rudarenje kriptovaluta. U odgovoru vezanom za informacije o ovom slučaju koji je dobio Better Regulation Delivery Office (BRDO), agencija je rekla da nemaju u planu da naprave licence za rudarenje kriptovaluta, koje bi se klasifikovalo kao specijalna vrsta aktivnosti.

 

Pripremio: Stevan Kostić