Čikaška trgovačka berza (CME) je u saradnji sa Crypto Facilities-om, britanskom berzom digitalnih sredstava specijalizovanom za kripto fjučerse, pokrenula CME CF iter-dolar referentnu stopu i indeks u realnom vremenu, navodi se u saopštenju od 14. maja. Indeks će obezbediti korisnicima pristup iteru (ETH) izraženom u dolarima u realnom vremenu.

Prema saopštenju za medije, stopa CME CF iter-dolar će “obezbediti standardizovanu referentnu stopu i odgovarajući indeks cena”. Obe cene će obračunavati Crypto Facilities, a zasnivaće se na transakcijama i aktivnostima iz kripto centrala Bitstamp i Kraken. CME grupa dalje navodi da “nadzorom nad proizvodima upravlja nezavisni odbor koji utvrđuje kodeks ponašanja i sastaje se kako bi kontrolisao standarde u praksi.”

Prema navodima iz CME-a:

“Proizvodi uključuju indek cene u realnom vremenu pod nazivom CME CF iter-dolar indeks u realnom vremenu, poznat i kao ETH_RTI_USD, a referentna stopa pod nazivom CME CF iter-dolar referentna stopa, poznata pod nazivom ETH_RR_USD…ETH_RTI_USD je indeks u realnom vremenu itera izraženog u američkim dolarima, svake sekunde, 365 dana u godini. Ovaj indeks obezbeđuje transparentnost u realnom vremenu za cenu itera izraženu u američkim dolarima. ETH_RR_USD je dnevna referentna stopa itera u američkim dolarima.”

Tim MekKort, direktor za derivate kapitala i alternativne instrumente u CME-u navodi:

“Referentna stopa itera i indeks u realnom vremenu su dizajnirani da zadovolje potrebe tržišta koje se stalno menja. Obezbeđivanje transparentnosti cena i pouzdan izvor referentnih cena je ključni razvoj za korisnike Itirijuma.”

Tržište bitkoin fjučersa je pokrenuto u decembru 2017. godine od strane CBOE i CME berzi. Nedavno je Crypto Facilities, koji je regulisan od strane Uprave za finansijsko upravljanje u Velikoj Britaniji, predstavio “prve regulisane” fjučers ugovore za ETH. Ovi proizvodi će omogućiti investitorima da uzmu duge i kratke pozicije za ETH.

Početkom maja, banka Federalnih rezervi San Franciska je objavila da je na pad cene bitkoina, nakon vrhunca od 20.000 dolara, uticalo pokretanje trgovanja bitkoin fjučersima.