Predsedavajući američke Komisije za trgovinu robnim fjučursima (CFTC) Kristofer Đankarlo izjavio je da je finteh centar za inovaciju agencije, LabCFTC, njihova “interesna strana” u okruženju eksponencijalnih tehnoloških promena i evolucije tržišta.

Đankarlo je dao svoju izjavu tokom svog poslednjeg nastupa na mestu predsedavajućeg CFTC-a pre 44. Međunarodne konferencije o fjučurs industriji 14. marta, u govoru pod nazivom “Poboljšanje prošlosti, rešavanje sadašnjosti i napredovanje ka budućnosti digitalnog tržišta.”

Očekuje se da će Đankarla ove godine zameniti kandidat američkog predsednika za predsedavanje CFTC-a, Hith Tarbert.

U svom govoru, Đankarlo je naveo “smanjivanje posrednika tradicionalnih učesnika i poslovnih modela” kao ključni faktor koji dovodi u pitanje postojeći regulativni model, izolujući blokčein i kriptovalute kao dva ključna fenomena koja menjaju današnja tržišta.

Da bi se odgovorilo na izazov eksponencijalnih promena, predsedavajući je napomenuo stvaranje LabCFTC, koji je kamen temeljac njihovog pristupa.

Prema Đankarlu, LabCFTC - koji je pokrenut pre dve godine - imao je preko 250 zasebnih interakcija sa velikim i malim inovatorima, obavljajući svoj rad širom SAD-a, a i širom sveta.

Predsednik je naglasio da LabCFTC nije prostor za eksperimente regulatora i da ne oslobađa firme od pravila CFTC-a, već da ima za cilj da pruži “interni i eksterni tehnološki prostor.” On dalje izjavljuje:

“Interno, to znači objašnjavanje tehnološke inovacije osoblju agencije i drugim regulatorima, kako bi se zagovaralo za usvajanje tehnologije. Eksterno, to znači dosezanje i učenje o tehnološkim promenama kao i o evoluciji tržišta, uz pružanje posvećene veze inovatorima.

Među svojim aktivnostima, Đankarlo je istakao sporazume o saradnji finteh labaratorije sa globalnim regulatorima - u Londonu, Singapuru, Australiji - kao i objavljivanje tehnoloških primera i traženje povratnih informacija od strane javnosti.

Đankarlo je svrstao rad i stvaranje centra kao deo nacionalnog trenda među agencijama, navodeći da “svaki savezni finansijski regulator SAD-a ili je stvorio ili kreira program sličan LabCFTC-u.”

Pored Lab-a, predsedavajući je uočio da CFTC polako prihvata tržišna rešenja za inovaciju, kao što je bio slučaj sa autorizacijom bitkoin (BTC) fjučursa. Agencija takođe teži da postane kvantitativni regulator - onaj koji bi bio u stanju da sprovodi nezavisnu analizu tržišta uz pomoć različitih izvora podataka, uključujući decentralizovane blokčeine i mreže.”

Kao što je ranije objavljeno, LabCFTC-ova dva finteh obrazovna primera posvećena su virtualnim valutama (oktobar 2017.) i pametnim ugovorima (novembar 2018.). U decembru, labaratorija je tražila komentare javnosti i sektora o itirijum (ETH) blokčeinu kao deo svoje procene o autorizaciji itirijum fjučurs ugovora.


Pripremio: Marko Mihajlović