Kongresmen Sjedinjenih Američkih Država Ted Bad je govorio pred jednim odborom Predstavničkog doma o navodnim problemima sa trenutnim poreskim zakonima o kriptovalutama, prema video snimku govora objavljenom 4. juna.

Kongresmen Bad je tvrdio da kriptovalute treba da imaju de minimis poreske olakšice kao strane valute.

Bad je komentarisao da je uz njegovu inicijativu pokrenut zakon H.R.3708, ili ‘Cryptocurrency Tax Fairness Act’, koji bi proširio ‘Internal Revenue Code’ iz 1986. godine i koji bi se odnosio da kupovine kriptovlautama, kao na transakcije u stranim valutama, koje nisu oporezive.

Bad je naglasio činjenicu da, s obzirom da Poreska uprava SAD-a (IRS) smatra kriptovalutu vrstom imovine, kriptovalute trenutno ne ispunjavaju uslove za de minimis poreske olakšice.

Umesto toga, pošto su imovina, poreska uprava zahteva od lica koja koriste kriptovalutu da kupe fiat novac, ili robu i usluge, da izračunaju i onda plate poresku obavezu povezanu sa ovom “imovinskom” transakcijom.

S tim u vezi, Bad je komentarisao pitanje dvostrukog oporezivanja. Pošto se kriptovalute oporezuju kao imovina, kripto transakcije dovode do situacije „dvostrukog oporezivanja“ u kojoj IRS tretira transakciju za kupca i kao prodaju i kao kupovinu. Bad tvrdi da to rezultira nepravedno zahtevnim praksama vođenja evidencije za poreske obveznike, te je odvraćanje od učešća u poslovanjima vezanim za blokčein.

Bad je takođe ukratko napomenuo da je razvoj blokčein tehnologije pitanje nacionalne ekonomije, rekavši da bi to bio problem ako bi se blokčein inovacija preselila prvenstveno u zemlje kao što su Malta i Singapur.

Kao što je ranije saopštio Cointelegraph, izvršni direktor Coin Center-a, Džeri Brito, razgovarao je o zakonu koji bi obezbedio de minimis poresku olakšicu za kriptovalute na kripto konferenciji Consensus 2019 13. maja. Zakon (Token Taxonomy Act) će nastojati da se kriptovalute tretiraju kao stranevalute u svrhu ličnih transakcija.