Predsedavajući američke Komisije za hartije od vrednosti (SEC) Džej Klejton, potvrdio je da itirijum (ETH) i kriptovalute poput njega nisu hartije od vrednosti pod zakonima SAD-a, izveštava neprofitna organizacija za istraživanje kripta Coin Center 12. marta.

Citirajući pismo koje je napisao Klejton, Coin Center izveštava da je SEC osoblje otkrilo da ETH nije hartija od vrednosti pod zakonima SAD-a.

U septembru prošle godine, Coin Center je radio sa američkim predstavnikom Ted Badom kako bi poslali zajednički potpisano pismo Klejtonu i pitali ga da li se slaže sa pristupom ETH-u od strane direktora finansija SEC-a Viliam Hinmena. Kao što je Cointelegraph izvestio u junu prošle godine, Hinman je izjavio u govoru da ETH u “njegovom trenutnom stanju” - u odnosu na trenutak kada je distribuiran tokom ICO-a -neće biti regulisan kao hartija od vrednosti.

U njegovom odgovoru na pismo, 7. marta, Klejton je objasnio da se slaže da definicija digitalne imovine kao hartije od vrednosti “nije statično” i time može da se promeni tokom vremena.

On je dalje izjavio da digitalna imovina koja je prvobitno hartija od vrednosti, može kasnije da promeni svoj status “ukoliko se digitalna imovina prodaje ili nudi na takav način da više ne spada u tu definiciju.”

Ne pominjujući ETH, Klejton je rekao da su ga pitali da li se slaže “sa pojedinim izjavama koje se tiču digitalnih tokena u govoru direktora Hinmana juna 2018. godine.” On je zatim odgovorio sa opisom kako bi imovina mogla da se udalji od statusa hartije od vrednosti:

“Slažem se sa objašnjenjem Hinmana o tome kako transakcija digitalne imovine ne bi mogla više da predstavlja investicioni ugovor [hartiju od vrednosti] ukoliko na primer klijenti ne bi više razumno očekivali da će osoba ili grupa izvršiti bitne upravljačke ili preduzetničke napore.”

Krajem prošle godine, Klejton je takođe izjavio da ICO projekti “mogu biti efektivni” ali da “se moraju pratiti zakoni o hartijama od vrednosti”. Nedavno, komesar SEC-a Hester M. Pirs je zagovarao autonomnu regulaciju za kripto tržišta kad god je moguće.


Pripremio: Marko Mihajlović