U Sjedinjenim Državama, zakonodavno telo države Virdžinija izgleda da proučava blokčein kako bi poboljšao izbore i glasanje.

Pripremljen 27. decembra i predviđen za 8. januar, u Generalnoj skupštini Virdžinije pojavio se novi predlog zakona koji zahteva dalje proučavanje izbora zasnovanih na blokčeinu. Predlog zakona, zajednička rezolucija Parlamenta 23, traži od Odbora za izbore da utvrdi da li treba razmotriti tehnologiju blokčeina da bi se osigurali podaci o biračima i izbornim rezultatima.

Šta predlog zakona može značiti za izbore u Virdžiniji

Pokrovitelj zakona je državni delegat i specijalista za kibernetičku bezbednost Hala Aiala (D-51). Trenutno čeka imenovanje odbora i predstoji mu dugačak put kako bi potencijalno postao zakon. Međutim, to bi moglo promeniti način na koji država sa preko osam miliona ljudi glasa.

Prema trenutnim pravilima zakona, odeljenje će takođe morati da utvrdi da li troškovi i koristi upotrebe blokčein tehnologije prevazilaze troškove tradicionalnih mera registracije i bezbednosti izbora. Očekuje se da će odeljenje davati i preporuke o primeni tehnologije.

Blokčein glasanje u Sjedinjenim Državama

Susedna država, Zapadna Virdžinija, bila je prva država koja je na saveznim izborima ponudila mobilno glasanje zasnovano na blokčeinu. U maju 2018. godine, primarne izbore Zapadna Virdžinija završila je prvo glasanje koje je u istoriji Sjedinjenih Država izvršeno pomoću blokčeina.

Od tada grad Denver u Koloradu i okrug Juta u Juti su uspešno vodili pilot projekte za mobilno glasanje.