Ministarstvo finansija Sjedinjenih Država je gotovo završilo testove sposobnosti plaćanja zasnovane na blokčeinu, kao deo istraživanja kako tehnologija može da poboljša takve operacije.

Kako je Business of Federal Technology izvestio 10. januara, Ministarstvo finansija pokrenulo je program osmišljen kako bi otkrio da li blokčein može da obezbedi veću efikasnost u radu platnog sistema grantova zasnovanog na blokčeinu. Trenutno je agencija skoro kompletirala Dokaz o konceptu (PoC) akreditiva za savezne primaoce grantova zasnovanog na blokčeinu.

Efikasnije praćenje

Opisujući princip rada programa, Kreg Fišer, rukovodilac programa za inovacije u agenciji, objasnio je da platforma tokenizuje elektronska akreditativna pisma savezne države poslata primaocima grantova, pomažući tako da se prati raspodela isplata grantova i učini transakcija sigurnijom. Funkcija praćenja takođe omogućava vladi da vidi podatke kao što su identifikacija primaoca, iznos donacije i ključni datumi poput datuma kada je dodeljen.

Da bi primio tokenizovano pismo, primalac bi morao da ima elektronički novčanik povezan sa bankovnim računom. Očekuje se da će testovi biti završeni do kraja januara.

Blokčein transakcija i traženje proizvoda

Blokčein se široko koristi za praćenje transakcija i proizvoda. Ranije u januaru, IBM i Farmer Connect - organizacija posvećena povećanju transparentnosti i održivosti u poljoprivrednim lancima snabdevanja - napravili su blokčein aplikaciju koja omogućava potrošačima da saznaju o zrnu kafe koju kupuju. Mobilna aplikacija pruža potrošačima interaktivnu mapu kako bi pokazali putovanje njihove kafe skeniranjem QR koda.

Prošlog decembra, drugo najveće elektroenergetsko preduzeće u Japanu, Kansai Electric Power Co Inc (KEPCO), produžilo je probni period sistema za transakcije kredita za obnovljive izvore energije na bazi blokčeina.

Studija Cointelegraph Consulting-a i švajcarske firme Insolar od decembra prošle godine pokazala je da tehnologija blokčeina može smanjiti troškove vezane za lanac snabdevanja za preduzeća između 0,4% i 0,8%.