Vodećoj kompaniji za komunikacije i tehnologiju Verizonu je potvrđen patent za korišćenje virtualnih modula identiteta pretplatnika (vSIM) za uređaje kupaca.

Podnošenje prijave Kancelariji za patente i zaštitne znakove Sjedinjenih Država 10. septembra opisuje tehnologiju blokčein enkripcije, pri čemu se tradicionalna fizička SIM kartica može zameniti softverskom SIM verzijom. Prema prijavi, ovo osigurava veću sigurnost i postojanje samo jedne kopije vSIM-a na jednom uređaju. Dokument dalje objašnjava:

„Mrežni uređaj inicira stvaranje blokčeina koji uključuje vSIM sertifikat za mrežne usluge, pri čemu vSIM sertifikat uključuje međunarodni identitet mobilnog pretplatnika (IMSI). [...] vSIM može da preuzme i koristi bilo koji od različitih uređaja povezanih sa korisničkim nalogom, prebacivanje između uređaja povezanih sa istim korisničkim nalogom ili privremeno dodeljeno drugim korisnicima."

Zaštita kodom za autentifikaciju

vSIM-ovi su osigurani posebnim kodom za autentifikaciju koji sprečava bilo koju stranu da mu pristupi ako autentifikacijski kod primljen od korisnikovog uređaja ne odgovara autentifikacionom kodu registrovanom na vSIM platformi.

Pokušaji podmićivanja Verizonovog osoblja za informacije o SIM-u

U posvećenoj analizi objavljenoj u novembru prošle godine Cointelegraph je izvestio da je anonimnom izvoru u Verizonu pristupio preko Reddita, gde su mu ponudili mito u zamenu za SIM. Rečeno mu je da može zarađivati i do 1.000 dolara nedeljno za prenošenje telefonskih brojeva kupaca na nove SIM kartice.

Drugi zaposlenik Verizona tvrdio je da je haker, koji je takođe kontaktiran na Redditu, obećao da će za nekoliko meseci zaraditi „100.000 dolara“ ako on sarađuje - jedino što je trebao učiniti je „ili aktivirati SIM kartice za [hakera] kada [bi bio] na poslu ili da mu da [napadaču svoj] ID službenika i PIN."

Prioriteti blokčeina

Ovog leta Verizon je aktivno tražio da zaposli nove regrute za posao koji se odnosi na blokčein, uključujući blokčein programere. Konkretno, Verizon je objavio 1. jula da mu je potrebno pet blokčlein programera. Prema listi, uspešni podnosioci zahteva bi trebalo da između ostalih odgovornosti "istraže, dizajniraju, razviju i testiraju blokčein tehnologije".