Američki maloprodajni gigant Valmart svoju najnoviju prijavu za patentn vezanu za blokčein opisuje kao "siguran" sistem upravljanja isporukama, prema podnesku objavljenom od strane američkog Zavoda za patente i žigove (USPTO) 5. jula.

Nova objavljena aplikacija pod nazivom "Aparat i metoda isporuke" opisuje sistem menadžmenta na bazi blokčeina za dostavu ormarića koji mogu da održavaju isporučene predmete sigurnim dok njihovi kupci nisu u mogućnosti da potpišu i prime.

Sistem "blokičein rezervacija" je predložen za sistem koji prati koji su ormarići slobodni i koji su zauzeti:

"Svaki prostor na priključnoj stanici ima odgovarajuću jedinicu kapaciteta za svaku lokaciju na priključnoj stanici. Transakcije za jedinice kapaciteta se prate u registru, sa jedinicama raspoloživih kapaciteta koje ukazuju na otvorenu lokaciju na priključnoj stanici ili na ugovorene jedinice kapaciteta koje pokazuju da ili na lokaciji ima ormarić ili da je lokacija rezervisana za buduću isporuku."

Prema patentu, "svaka priključna stanica može biti nod unutar blokičein mreže", upućena na "javni registar" koja bi delovalo kao otvoreni zapis dostupnih i rezervisanih jedinica unutar sistema.

Ranije ovog proleća, Cointelegraph je izveštavao o prijavi patentna od Valmart-a za "pametno pakovanje"  alata baziranog na blokčein tehnologiji koji bi pratio niz podataka - uključujući sadržaj paketa, uslove okoline, lokaciju i druge detalje.

Maloprodajni gigant proaktivno razvija lestvicu blokčein rešenja za svoj biznis, nedavno je u partnerstvu sa IBM-om napravio blokčein sistem za praćenje hrane globalno kroz svoj lanac snabdevanja.

U aprilu je Valmart najavio da je spreman da koristi blokčein za poslovanje sa živom hranom, a kompanija je dodatno podnela blokčein patentne za medicinsku dokumentaciju - dodeljenu u junu - tržište za preprodaju na bazi blokčeina i sistem upravljanja potrošnjom energije sa kripto pokretačem.

 

Pripremila: Majda Petrović