Peta direktiva Evropske unije protiv pranja novca (5AMLD) stupila je na snagu danas, 10. januara. Uredba je kao zakon uvedena 9. jula 2018. u nastojanju da se poveća transparentnost finansijskih transakcija zbog pritiska na pranje novca i finansiranje terorizma širom Evrope.

Po prvi put, 5AMLD proširuje svoj regulatorni opseg uključivanjem provajdera kripto usluga poput virtualnih-fiat berzi ili provajdera kastodi novčanika. Ideja je da bude jasnije ko učestvuje u kripto transakcijama. Obrazloženje je da se na taj način odbija pranje novca i finansiranje terorizma iz kripto prostora.

Prema informativnom listu od 5AMLD, zakon će:

  • povećati transparentnost o tome ko zaista poseduje pravne entitete kako bi se sprečilo pranje novca i finansiranje terorizma preko neprozirnih struktura
  •     omogućiti evropskim finansijskim regulatorima bolji pristup informacijama putem centralizovanih registara bankovnih računa
  •     suočavanje sa rizicima finansiranja terorizma vezanim za anonimnu upotrebu virtuelnih valuta i pripejd instrumenata
  •     poboljšati saradnju i razmenu informacija između supervizora za borbu protiv pranja novca i sa Evropskom centralnom bankom
  •     proširiti kriterijume za procenu visoko rizičnih trećih zemalja i obezbediti visok nivo zaštitnih sredstava za novac koji se kreće u ili iz takvih zemalja.

Posledice zbog nepoštovanja su naravno novčane kazne! Austrijski finansijski regulatori, na primer, novčano će kažnjavati provajdere kripto usluga maksimalno sa 200.000 evra. Kripto preduzeća neće moći dugo da opstanu ukoliko bi morali da plate 5AMLD novčane kazne.

Kako 5AMLD utiče na provajdere kripto usluga

Evropske kripto-kompanije trude se da ispune nove regulatorne smernice koje je predstavio 5AMLD. Brojni poslovi se isključuju zbog opsežne prakse „Know-your-customer“ (KYC) i sprečavanja pranja novca (AML), koje novi zakon zahteva. Britanski provajder kripto-novčanika Bottle Pay je objavio odluku o prestanku poslovanja krajem prošle godine. Prema blogu kompanije objavljenom 13. decembra 2019:

„Pošto smo provajderi bitkoin kastodi novčanika i nalazimo se u Velikoj Britaniji, moraćemo da se pridržavamo pravila EU 5AMLD koja stupa na snagu 10. januara 2020. Količina i vrsta dodatnih ličnih podataka koje bismo tražili od naših korisnika izmenili bi trenutno korisničko iskustvo toliko radikalno i tako negativno da to nismo voljni da forsiramo u našoj zajednici.“

Bottle Pay zatvora vrata nakon što je prošlog septembra prikupio dva miliona dolara za početno finansiranje. Startap je pokrenut za samo tri meseca, nudeći korisnicima tiping uslugu koja omogućava slanje malih količina kriptovalute preko društvenih mreža i aplikacija za slanje poruka.

Postupak je jasan: Evropska unija posvećuje veliku pažnju kriptovaluti i uspostavila je svoj prvi set pravila kako se kompanije u ovom prostoru moraju ponašati. Sada je na tim kompanijama potrebno da postignu saglasnost ili rizikuju da uopšte mogu da posluju.