Odricanje od odgovornosti: Stavovi i mišljenja izraženi u ovom tekstu su autorovi i ne odražavaju nužno stavove Cointelegraph.com.

 

Procenat žena uključenih u kriptovalute je daleko manji od procenta muškaraca. To mogu potvrditi brojna istraživanja i istraživačke studije. Štaviše, incidenti poput Severnoameričke bitkoin konferencije, gde su samo 3 od 88 govornika bile žene, a žurka posle konferencije se održala u stripiz klubu, pokazuje trend različitosti koji je prisutan u industriji.

Nedavno je došlo do pritiska da se više žena uključi u blokčein tehnologiju i kriptovalute. Inicijative kao što su Mogulovi "Žene u Kriptu" događaji i organizacije poput “Fondacija žene u blokčeinu” pokušavaju da podstaknu više žena uključenih u blokčein i kripto svet.

Šta tačno pokazuju statistike učešća, i šta bi žene mogle da učine kako bi se više uključile u industriju blokčeina i kriptovaluta?

Različitost učešća

Prema Coin.dance-u, od maja 2018. godine, 94,73 posto angažovanja i aktivnog učešća u bitkoin zajednici dolazi od muškaraca i 5,27 posto od žena.

 

Bitcoin Community Engagement by Gender

Image source: coin.dance

U oktobru 2017. godine, anketa koju je izvršio korisnik Reddit-a loveYouEth, pokazalo je da su 96% korisnika itera muškaraci, a MyEtherWallet je objavio da je 84% njihovih vlasnika novčanika muškarci.

MyEtherWallet

Image source: Twitter @MyEtherWallet

Neusaglašenost između broja muškaraca i žena uključenih u kriptovalute mogla bi se objasniti studijom pod nazivom "Rizik i nagrada se obrađuju različito u odlukama pod stresom". Studija je utvrdila da "stres pojačava rodne razlike u strategijama tokom rizičnih odluka, pri čemu muškarci uzimaju veći rizik, a žene su manje podložni riziku pod stresom". Ovo bi mogao biti razlog zašto je manje žena u odnosu na muškarce uključeno u blokčein i kriptovalute. Karijere u bankarstvu i finansijama ponekad podrazumevaju donošenje rizičnih odluka u situacijama koje mogu izazvati stres.

U članku koji se odnosi na rizik, konsultant za liderstvo Doug Sundheim je naglasio da žene više ističu negativne posledice rizika od muškaraca:

"Kada se suočavaju sa rizičnom odlukom, lideri moraju da uzmu u obzir puno faktora. Dva najvažnija su, prvo, verovatnoća da će navedeni rizik pomoći u postizanju strateških ciljeva, a drugo, efekat koji će rizik imati na uključene ljude ... U mojoj konsultantskoj praksi primetio sam tendenciju da muškarci stavljaju veći naglasak prvo na sebe pa tek onda na žene."

Moguće je da je nestabilna priroda kriptovaluta i različiti nivoi rizika koji su biološki pripisani muškarcima i ženama zbog čega postoji razlika u ulaganju i intresovanju za blokčein i kriptovalute.

Phu Stiles, osnivač Fondacije žene u blokčeinu, rekao je Cointelegraphu o još jednom mogućem razlogu da je više muškaraca nego žena uključeno u blokčein i kriptovalute:

"Kao i kod većine stvari povezanih sa tehnologijom, muškarci su ciljani demografski za kripto, pa zbog nedostatka ekspozicije, manje je žena uključeno u kriptovalute."

Međutim, ovaj trend bi se mogao promeniti s obzirom na to da industrija blokčeina i kriptovaluta nastoji da stvori mogućnosti za rad u nekoliko oblasti.

Bukvar o virtuelnim valutama Komisije za trgovanje robnim fjučersima navodi da se blokčein tehnologije koriste u finansijskim institucijama, vladinim organizacijama i unakrsnim industrijskim aplikacijama kao što su digitalni identiteti i pametni ugovori. Primena tehnologije blokčeina na ovom polju mogla bi stvoriti brojne mogućnosti za rad.

Sa većim brojem povezanih preduzeća koja se bave poslovanjem, potražnja za programerima, projektnim menadžerima, korisničkoj podršci, advokatima, veb dizajnerima i mnogim drugim karijerama mogla bi se pojaviti kod kompanija koje bi trebalo da popune poslove blokčeina u njihovoj organizaciji.

Kako uključiti žene: od novčanika do istraživanja

Na nedavnom događaju "Žene u kripto", Kelsei Cole, suosnivač blokčein digitalne reklamne kompanije Adbank, predložila je da se uključe u industriju kriptovaluta, žene bi trebale preduzeti sledeća tri jednostavna koraka:

  1. Podesite novčanik i zapišite njegov privatni ključ, jer pozicija u kriptu obično zahteva upoznavanje sa nekim oblikom kripto-novčanika.
  2. Učestvujte u zajednici, aktivnostima koje povećavaju znanje i reputaciju, što je neprocenjivo za napredovanje u karijeri.
  3. Radite istraživanje tehnologije i tržišta, jer je pažnja ključna za uspeh, kako iz perspektive karijere tako i za investicije.

Phu Stiles je takođe sa Cointelegraphom podelila svoju viziju mogućih mera za uključivanje više žena u industriju:

"Svaki kripto investicioni fond bi takođe trebao aktivno da traži da investira u kompanije koje vode žene, donacije vlada treba da podstiču žene da započnu blokčein projekte, a na ličnom nivou i muškarci i žene koji su već uključeni u blokčein trebaju da dele svoje znanje i mentorstvo onima koji su novi u ovome."

Podizanje svesti

Allie Mullen, šef globalnog marketinga na tehnološkoj platformi koja se fokusirala na žene Mogul, rekla je Cointelegraph-u da je za povećanje broja žena koje su uključene i ulažu u blokčein i kriptovalute važno povećati svest i obrazovanje.

"Mislim o stvaranju veće svesti i obrazovanja u industriji. Jednom kada shvatite opšte koncepte i shvatite da, iako je to složeno, manje je komplikovano nego što se čini. Pogrešno sam pretpostavila da je to komplikovana industrija namenjena softverskim inženjerima i onima iz finansija. Ali, nakon što sam saznala više, shvatila sam da postoji puno mogućnosti i potencijala da se svi uključe."

Komentari Stilesa i Mullena sugerišu da ako su žene zainteresovane za investiranje i uključivanje u industriju blokčeina i kriptovaluta, korisno je izgraditi bazu znanja u obe industrije. Postati više upoznat i stručnjak može učiniti žene dobro zaokruženim kada je u pitanju blokčein i kriptovalute i mogu ih staviti u poziciju koja vodi ka mogućnostima za zapošljavanje.

Da bi industrija blokčeina i kriptovaluta zaista napredovala i postala najbolja, što bi mogla biti, žene i njihove ideje mogle bi biti od velike vriednosti. Zato moramo imati više žena da sede za stolom i da doprinesu - a takođe i započinjanju - blokčein i kripto razgovore.


 

Pripremio: Nikola Tasić