U svom izveštaju o bogatstvu za 2018, konsultantska kuća Capgemini je identifikovala značajan porast interesovanja za kriptovalute među bogatim investitorima, prenosi Cointelegraph na nemačkom 19. juna.

Kako bi sastavio izveštaj, Capgemini je intervjuisao bogate pojedince (HNWI) i menadžere širom sveta o njihovom interesovanju za kriptovalute. Prema izveštaju, skoro trećina (29%) anketiranih milionera je izrazilo veliko interesovanje, a više od četvrtine (skoro 27%) je zainteresovano.

Potencijal kriptovaluta da generišu povraćaj uloženog i očuvaju vrednost je ključan za HNWI. Više od 70% ispitanika starosti do 40 godina zahtevaju od svojih brokera da im obezbede informacije o kriptovalutama, u poređenju sa 13% kod onih starijih od 60 godina.

Mođutim, do sada su portfolio menadžeri bili oprezni u vezi sa kriptovalutama i nerado ih razmatraju sa klijentima. Trećina (35%) HNWI-a širom sveta kaže da su dobili informacije o kriptovalutama od svojim portfolio menadžera.

U izveštaju se primećuju regionalne razlike u stavovima milionera o kripto investicijama. Iako je interesovanje u Evropi, Severnoj Americi i Japanu relativno skromno, 60% HNWI-a iz Južne Amerike pokazuje visok nivo interesovanja.

Povećana zainteresovanost klijenata vezano za kriptovalute naterala je neke firme u finansijskom sektoru da se usavrše po pitanju digitalne imovine. Kako je kripto posta popularan, Goldman Saks je ublažio svoj stav. U 2014. godini su smatrali da bitkoin nije valuta i da je previše rizičan za investitore, dok je u maju ove godine firma najavila da će razmotriti svoj stav prema kriptovalutama zbog povećanog interesovanja klijenata.

Danas, glavni operativac Goldman Saksa Dejvid Solomon je rekao da kompanija pomaže klijentima vezano za kripto derivate kao što su bitkoin fjučersi i da kompanija pažljivo istražuje druge oblike kripto derivata. Solomon je rekao: “Osluškujemo naše klijente i pokušavamo da pomognemo našim klijentima pošto i oni sami istražuju taj sektor”.