Centralna banka Zimbabvea (Reserve Bank of Zimbabwe) izdala je saopštenje da upotreba bitkoina nije dozvoljena u zemlji. Ovo je samo bilo nadovezivanje na prethodno upozorenje istog tela o nepovratnosti sredstava investitora koji ulažu u kriptovalute.

Prema navodima direktora i sekretara centralne banke Zimbabvea, Norman Mataruka: "Upotreba bitkoina nije pravno legalna...", unutar državne jurizdikcije. Međutim, još nije jasno definisano da li bitkoin samo nije zvanično priznat kao ovlašćena valuta ili je potpuno zabranjen kao zakonsko sredstvo plaćanja u zemlji.

"U Južnoj Africi, gde smo radili kao regulatori, rekli smo da nećemo dopustiti ulazak bitkoina na naše tržište."

Centralna banka procenjuje rizike i potencijale kriptovaluta

Bez obzira na saopštenje koje se negativno odnosi prema statusu bitkoina, Mataruka je izjavio kako centralna banka Zimbabvea pokreće inicijativu za istraživanje i razvoj kako bi utvrdila rizike koji su povezani sa korišćenjem kriptovaluta poput bitkoina i itirijuma. On je dodao da upotreba bitkoina u zemlji neće biti odobrena dok centralna banka ne kreira i implementira regulatorni okvir koji se odnosi na kriptovalute.

Ovakva izjava dobija na značaju jer prema njenom sadržaju možemo zaključiti da su državni organi ostavili otvorena vrada za usvajanje bitkoina u budućnosti.

Ostale južnoafričke zemlje i njihov stav o kriptovalutama

Državna banka Zimbabvea nije jedini regulator koji se protivi  usvajanju kriptovaluta.

U oktobru 2017. centralna banka Namibije je objavila da će zabraniti upotrebu bitkoina kao opcije za plaćanje roba i usluga. Centralna banka je takođe dodala da će zabraniti menjačnice kriptovaluta na svojoj teritoriji.

U svojoj izjavi Banka Namibije dalje navodi svoje tvrdnje koje se odnose na nepriznatost bitkoina kao zakonitog sredstva plaćanja i kao strane valute.

"Kao dodatak na neprepoznavanje bitkoina kao zakonskog sredstva plaćanja u Namibiji, ona ga ne priznaje ni kao stranu valutu koja se može zameniti za domaću."

Poslednji politički nemiri u zemlji su uticali na ogromni skok bitkoina na lokalnom tržišti. Cena je išla i do 12.500 evra za jedan bitkoin u zemlji koja se bori sa stopom nezaposlenosti od 95%.


 

Pripremio: Miodrag Radonjić