Vesti o Banci Engleske

Banka Engleske je jedna od glavnih finansijskih vlasti i centralna banka Ujedinjenog Kraljevstva. Banka Engleske je druga najstarija banka i najuticajnija, koja je služila kao model za centralne banke drugih zemalja. Postoji puno usluga koje pruža banka Engleske. Na primer, Banka Engleske daje kvartalni izveštaj o inflaciji koji sumira sve rezultate monetarne politike. Banka Engleske je takođe zadužena za prognoze ekonomskog rasta i neka druga finansijska predviđanja i istraživanja. Banka Engleske je čuvar rezervi zlata Ujedinjenog Kraljevstva i zvaničnih rezervi zlata oko 30 drugih zemalja. Banka Engleske je izdavač bankovnih sredstava UK i ima ugovor sa De La Rue plc. - engleska kompanija za proizvodnju bankovnih novčanica koja štampa sve moderne novčanice Ujedinjenog Kraljevstva.