Vesti o bankama

Banka je finansijska organizacija koja generiše prihode obračunavajući kamate na pozajmljeni kapital, naknadama za transakcije i davanjem finansijskih saveta. Bankarska sfera podleže strogim vladinim propisima, jer je to jedan od najznačajnijih učesnika u finansijskom sistemu. Komercijalne banke su uključene u širok spektar aktivnosti, od ličnog bankarstva i potrošačkih finansija do deviznog tržišta i tržišta novca. Svetska banka je organizacija s ciljem smanjenja siromaštva i pomaganja nerazvijenim zemljama sa ekonomskim razvojem. Grupa Svetske banke obuhvata pet organizacija, od kojih je jedna Međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj (IBRD), koja se često pogrešno naziva Svetskom bankom. Savremena vremena su smanjila prepreke globalne konkurencije banaka širom sveta i učinila sve veću globalizaciju bankarske sfere.