| Cointelegraph

Bitkoin rudarenje je proces u kojem se kreiraju novi bitkoini i transakcije šalju preko mreže. I ljudi koji se angažuju i uređaji koji se koriste u procesu se nazivaju “rudari”. U procesu rudarenja, kompjuteri za rudarenje obavljaju takozvani “hešing” koji proizvodi “proof-of-work” (dokaz o radu) - uzimaju niz slučajno generisanih ulaznih podataka i primenjuju specifičnu kriptografsku funkciju (SHA-256 u bitkoinovom slučaju). Rezultat svakog obračuna će uvek biti isti “heš”, jedinstven za bilo koji određeni unos, ali njegova tačna vrednost se ne može predvideti sve dok se ne izvrši stvaran obračun. Mreža ima ukupnu “ciljanu” vrednost, a čim svaki rudar dobije heš koji je jednak ili niži od ciljanog, dobije da registruje sve transakcije koje su se odvijale na mreži od poslednjeg “pogotka” i spakuje ih u blok koji dodaje na kraj blokčeina i dodeli određenu količinu bitkoina na svoj račun (ti bitkoini su stvoreni “ni iz čega” kao nagrada za rudare za vreme i struju koju su potrošili rešavajući heševe). U početku, svaka osoba je mogla da koristi svoj računar da preuzme bitkoin klijenta i započne rudarenje bitkoina. I dalje mogu, ali je to sada ekonomski ne isplativo, s obzirom na to da među rudarima trenutno dominiraju ASICs-i - visoko efikasne mašine razvijene specifično u svrhu rudarenja bitkoina.  

Povezani linkovi:

Povezani tagovi: