Vesti o rezervacijama

Rezervacija je proces zaključivanja aranžmana sa dobavljačem o dobijanju dobra ili usluge u neko određeno vreme u budućnosti. Rezervacija je popularna za hotele, restorane, saobraćaj i druge industrije. Najpoznatiji dobavljač usluga rezervacija je veb-sajt i aplikacija Booking.com. Proces rezervacije ima veliku količinu prostora za blokčein implementaciju. Sistemi rezervisanja zasnovani na blokčeinu mogu smanjiti količinu uključenosti trećih lica i učiniti brži i jeftiniji proces rezervacije. Rezervacija hotela blokčeinom izgrađena na pametnim ugovorima je odličan način da se u velikoj meri spreče zlonamerne aktivnosti od strane posetilaca i domaćina. Blokčein platforme za rezervacije već rade na nekoliko startapa na različitim kripto platformama.