Vesti o Brazilu

Federativna republika Brazil je zemlja u Južnoj Americi sa populacijom od 208 miliona stanovnika i zauzima najveće područje u Latinskoj i Južnoj Americi. Brazil ima veliku ekonomiju sa osmim najvećim bruto domaćim proizvodom (BDP), ali mali BDP po glavi stanovnika i loš položaj u pogledu ljudskog razvoja i kriminala, sa jednim od najviših nivoa ubistava i nasilja. Brazil nema stroge propise prema bitkoin trgovanju. Bitkoin u Brazilu funkcioniše u okviru zakona br. 12.865 koji je usvojen u oktobru 2013. Bitkoin se smatra elektronskom valutom - "resursom, smeštenim na uređaju ili elektronskom sistemu koji dozvoljava korisniku da izvrši platne transakcije". Trgovine bitkoinom nisu oporezive u Brazilu, ali operacije sa valutama zasnovanim na blokčeinu obeshrabruju finansijske vlasti, kao što je Centralna banka Brazila, zbog visokih operativnih rizika.