Vesti o Credit Suisse

Credit Suisse Group AG je švajcarska transnacionalna kompanija za finansijske usluge sa sedištem u Cirihu. Credit Suisse se smatra jednom od najuticajnijih finansijskih institucija, sa ukupnom aktivom od 800 milijardi dolara i održava kancelarije u svakom finansijskom centru sveta. Credit Suisse pruža privatno bankarstvo, upravljanje sredstvima i deljene usluge. Credit Suisse je široko prepoznatljiv kao robusna, sigurna i poverljiva banka. To je takođe bila jedna od najmanje oštećenih kompanija za finansijske usluge nakon globalne finansijske krize. Izvršni direktor Credit Suisse Tižan Tiam održao je poziciju od 2015. godine, a priznat je od strane francuske vlade, poslovne škole INSEAD i Svetskog ekonomskog foruma kao kompetentan i talentovan ekonomista. Krediti Suisse berzanski indeksi performansi evropskog tržišta su jedni od najvažnijih za evropsku ekonomiju.