Vesti o internet bezbednosti

Internet bezbednost je termin koji podrazumeva više aktivnosti, procedura i tehnologija koje se koriste za zaštitu kompjuterskih sistema, privatnih podataka koji se čuvaju u digitalnoj formi, kao i hardvera i softvera. Postoji više mera koje spadaju u definiciju internet bezbednosti. Internet bezbednost uključuje firewall, kriptografiju, sisteme za detektovanje upada, posebne dizajne sa dodatnom zaštitom kao i druge načine bezbednosne kontrole. Kompanije za internet bezbednost pružaju usluge za firme kao i za privatne korisnike u drugačijim formama i pristupima. Internet bezbednost je od skora i internacionalna sfera izučavanja. Sertifikate za internet bezbednost dobijaju profesionalci koji se obučavaju na univerzitetima i raznim kursevima i služe kao dokaz stečenog znanja. Skorašnja ekspanzija kriptovaluta i blokčein tehnologije je još više pomogla razvoju internet bezbednosti.