Decentralization News

Decentralizacija je proces distribucije i raspodele vlasti izvan centralne vlasti. Većina finansijskih i vladinih sistema su centralizovani, što znači da postoji jedan najviši organ zadužen za upravljanje njima, kao što je centralna banka ili državni aparat. Postoji nekoliko ključnih nedostataka ovakvog pristupa, koji proizilaze iz činjenice da bilo koji centralni autoritet takođe igra ulogu “single point of failure”(jedne tačke neuspeha) u sistemu: bilo koja neispravnost na vrhu hijerarhije, bez obzira da li je namerna ili nenamerna, neizbežno ima negativan efekat na ceo sistem. Bitkoin je dizajniran kao decentralizovana alternativa državnom novcu i stim u vezi nema “ni jednu tačku neuspeha”, čineći ga više otpornim, efikasnim i demokratskim. Njegova osnovna tehnologija, blokčein, je ono što omogućava ovu decentralizaciju, jer svakom korisniku omogućava priliku da postane jedan od mnogih mrežnih procesora za plaćanje. Od pojavljivanja bitkoina, pojavile su se i mnoge druge kriptovalute ili altkoini, a većinu vremena koriste i blokčein kako bi postigli određeni stepen decentralizacije.

Povezani tagovi: