Vesti o Deutsche banci

Deutsche banka je nemačka banka osnovana 1870. godine u Berlinu i sedište u Frankfurtu, Nemačka. Deutsche banka se smatra jednim od najvažnijih i najuticajnijih finansijskih institucija u svetu, zauzima 17. mesto po ukupnoj aktivi. Deutsche banka je uključena u takve berzanske indekse kao Euro Stokk 50 i DAKS. Deutsche banka ima mnoge oblasti rada koje su podeljene između različitih jedinica. Neke od njih su kompanije Deutsche Bank Research, Global Capital Markets - koje su jedinice Korporativne i investicijske banke i upravljanja bogatstvom - i privatnih i komercijalnih klijenata - delova privatne i komercijalne banke. Deutsche banka se smatra jednim od doprinosa za uspostavljanje finansijske krize 2007-2008 godine, kršilac sankcija za 2015. godinu i učesnik utaje poreza, špijunaža i Libor skandala - sve pomenute akcije nadoknadile su velike kazne američke i britanske i nemačke vlasti.