Vesti o DigixDAO-u

DigixDao se obično definiše kao “stabilan novčić” (stablecoin) - novčić koji nije toliko nestabilan kao većina drugih. Razvojni tim definiše DigixDao ideju kao novu kriptovalutu, podržanu stvarnim zlatom.DigixDao je Digix decentralizovana autonomna organizacija, što znači da se sve odluke o budućnosti DigixDao događaju usled glasova decentralizovane grupe učesnika - vlasnika DGD tokena. Ove odluke se nagrađuju sa DGX tokenima podržanim sa 1 gramom zlata. Sve ove karakteristike imaju za cilj da pokrenu stabilan i praktičan način za čuvanje kriptovalute.Kako bi osigurali kupcima da svaki DGD token biti podržan stvarnim zlatom, DigixDao tim koristi Proof-of-Asset algoritam koji potvrđuje imovinu sa uključivanjem tri entiteta: prodavca, revizora i čuvara. Prodavac prodaje sertifikovane zlatne poluge, revizor proverava kvalitet i količinu zlata, a čuvar čuva zlato u trezoru.