Vesti o ECB-u

Evropska centralna banka ili ECB je centralna banka evrozone koja emituje evro i administrator je monetarne prakse EU. Centralna banka Evropske unije je jedna od najuticajnijih finansijskih vlasti na svetu. ECB redovno objavljuje izveštaje, prognoze i istraživanja koja u velikoj meri utiču na svetsku ekonomiju i vladine mere mnogih zemalja, posebno u EU. Evropska centralna banka nema apsolutno nikakvu vezu sa ECB Publishing, Inc - američkom izdavačkom kućom. Povrede pravila ECB-a mogu postati razlog za novčane kazne od milijardu dolara, zaustavljanje velikih banaka i čak kažnjavanje zemalja. ECB je poznata po svojoj nezavisnosti, demokratskom pristupu diskusiji i odlučivanju, kao i po transparentnosti u procesima glasanja. O bitkoin regulativi se raspravljalo u okviru ECB-a, ali ne postoje nikakva ograničenja ili politike.