| Cointelegraph

Ekonomija je sistem proizvodnje, distribucije, razmene i upotrebe dobara. U užem smislu, privreda jedne zemlje je kombinacija materijalnih aktivnosti stanovnika i ekonomskih politika koje vlade država koriste za regulisanje ekonomskog okruženja.

Povezani tagovi: