Vesti o EOS-u

Vesti o EOS-u

Programeri definišu EOS kao operativni sistem koji preduzećima omogućava da naprave blokčein aplikacije kao zamenu za veb aplikacije, zadržavajući slične strkturalne principe. Postoje dve stvari kod EOS-a koje čine ovu platformu posebnom u odnosu na sve druge blokčein projekte.Prva je odsustvo naknada za transakcije zbog vlasničkog modela u kojem je pravo korišćenja mrežnih resursa jednako ućešću bez potrebe za plaćanjem naknada za svaku transakciju.  Ovakav vlasnički model omogućava upravljanje vašim troškovima pre nego što se uključite u sistem, predviđajući veličinu učešća potrebnog za upravljanje vašim poslovanjem. Druga prednost je skalabilnost, sa obećanom operativnom snagom miliona transakcija u sekundi.Još jedna važna karakteristika EOS-a jeste da nije potreban hard-fork kako bi se sprovele velike promene na mreži. Sve odluke se mogu doneti apsolutnom većinom bez obaveze da se sprovede glasanje među svim učesnicima sa pravom glasa.