Vesti o EOS-u

Vesti o EOS-u
Programeri definišu EOS kao operativni sistem koji preduzećima omogućava da naprave blokčein aplikacije kao zamenu za veb aplikacije, zadržavajući slične strkturalne principe. Postoje dve stvari kod EOS-a koje čine ovu platformu posebnom u odnosu na sve druge blokčein projekte.Prva je odsustvo naknada za transakcije zbog vlasničkog modela u kojem je pravo korišćenja mrežnih resursa jednako ućešću bez potrebe za plaćanjem naknada za svaku transakciju.  Ovakav vlasnički model omogućava upravljanje vašim troškovima pre nego što se uključite u sistem, predviđajući veličinu učešća potrebnog za upravljanje vašim poslovanjem. Druga prednost je skalabilnost, sa obećanom operativnom snagom miliona transakcija u sekundi.Još jedna važna karakteristika EOS-a jeste da nije potreban hard-fork kako bi se sprovele velike promene na mreži. Sve odluke se mogu doneti apsolutnom većinom bez obaveze da se sprovede glasanje među svim učesnicima sa pravom glasa.
NAJBOLJA LIKVIDNOST NA HITBTC

Imajte na umu da sve strategije trgovanja treba da se koriste na sopstveni rizik. Pre trgovanja, preporučujemo da budete sigurni da imate jasno razumevanje kriptovaluta i kako se njima trguje.

Cointelegraph.com koristi Cookies kako bi obezbedio najbolje iskustvo za vas.