Ethereum Classic News

Itirijum klasik je jedna od dve različite verzije itirijumovog blokčeina, druga je Itirijum. Razdvajanje se dogodila nakon što je DAO, decentralizovana autonomna organizacija zasnovana na itirijumu, hakovan u junu 2016. godine, a ukraden je fond vredan 50 miliona dolara. Pošto su sredstva za pokretanje DAO prikupljena po principu kraudfandinga, veliki broj ljudi je izgubio svoj ulog. Posle nekoliko nedelja žustre debate, zajednica je odlučila da sprovede “hard-fork” itirijumovog blokčeina kako bi “ukradeni novac vratila” vlasnicima. Da bi izvršili hard-fork, većina korisnika je morala da istovremeno uzme sve evidencije transakcija pre početka haka i počne ponovo odatle, dok odbacuje sve transakcije koje su se desile nakon haka, uključujući i hak. To ne znači da se nešto dogodilo sa prethodnom verzijom blokčeina - naprotiv, hard-fork je rezultirao da postoje obe verzije: Itirijum, nova verzija i stara verzija koja je preimenovana u Itirijum Klasik.