Vesti o Događajima

Događaj je ceremonija, konvencija ili umetnički nastup koji okuplja ljude koji su zainteresovani za temu, što postaje razlog za te aktivnosti. Događaji se široko koriste kao marketinški alat, način da se okupljaju iskusni i uspostavljeni stručnjaci da sarađuju oko rešavanja složenih problema i zabave. Neki važni tipovi blokčein događaja su hakatonovi, naučne konferencije i razgovori o kriptovalutama. Bitkoin događaji su jedan od glavnih sastanaka o kriptovalutama, formalizuju javno mnjenje o kriptovalutamai i objavljuju ekspertske stavove o bitkoin investicijama, trgovinskim šemama i novim protokolima. Fintech događaji su takođe važni, predlažući nove opcije za implementaciju blokčeina i drugih perspektivnih tehnologija u modele poslovnog upravljanja, računovodstva i distribucije.