Vesti o Saveznim rezervama

Savezne rezerve ili Sistem saveznih rezervi, je centralna banka SAD-a koja je osnovana 1913. godine od strane Kongresa SAD-a u cilju uspostavljanja centralne finansijske kontrole. Savezne rezerve su odgovorne za mnoštvo funkcija, tako da neki mogu postati zbunjeni zbog njihove uloge i postavljati pitanje "šta Savezne rezerve rade?" Osnovni ciljevi Sistema saveznih rezervi uspostavljeni su zajedno sa njegovim osnivanjem 1913. godine: maksimalno povećanje zaposlenosti, stabilizacija cena i umanjenje dugoročnih kamatnih stopa. One se postižu operacijama otvorenog tržišta, postavljanje popusta na tarife i uspostavljanjem obaveznih rezervi za finansijske institucije. Odluke i prognoze Saveznih rezervi su ključni za svetsku ekonomiju, jer većina ekonomskih operacija zavisi od američkog dolara, koji spada pod kontrolu Saveznih rezervi.