Vesti o fiat novcu

Fiat novac je prihvaćen kako novac bez unutrašnje vrednosti i uspostavljen je vladinom regulativom. Fiat novac ima vrednost samo dok ga vlada održava. Monetarni ekonomisti definišu fiat novac kao svojstveno bezvredni predmet koji je široko prihvaćen kao sredstvo plaćanja. Fiat novac je uglavnom pod nadležnošću centralnih banaka, koje su izdavači nove valute, a istovremeno i njeni glavni regulatori. Fiat novac nije nužno fizička imovina. Danas se najveći deo fiat novca čuva u digitalnom obliku. Ponuda fiat valute je jedan od najvažnijih makroekonomskih alata za monetarne vlasti kojima upravljaju inflaicijom, podstiču intenzivan ekonomski rast i smanjuju nezaposlenost. Kupovna moć fiat novca je povezana sa državnom vlašću i svaka šteta naneta toj vlasti vodi do smanjenja vrednosti fiat novca i rezultira inflacijom.