Vesti o Golemu

Golem je kriptovaluta i P2P aplikacija koja se razvijala 3 godine pre puštanja u rad. Prodaja Golem tokena trajala je 20 minuta, tokom koje je tim prikupio oko 820000 ETH-a. Golem je zasnovan na itirijumovom blokčeinu i stvorio je peer-to-peer kompjutersku infrastrukturu sa ciljem da obezbedi globalno, distribuirano tržište centralne procesorske jedinice (CPU). Platforma je takozvani Svetski kompjuter koji omogućava svakome da da svoj doprinos. U ovoj fazi sistem omogućava korisnicima ili provajderima da zakupe dodatnu snagu CPU-a u zamenu za nagradu od kupaca koji kreiraju proizvode koji zahtevaju velike izvore energije. Golem koristi itirijumove pametne ugovore kao transakcioni sistem plaćanja unutar mreže. Svrha ove tehnologije je da svima obezbedi potrebnu energiju po niskoj ceni. Trenutno, aplikacije rade kao beta verzija kako bi rešili bilo koje greške pomoću svojih korisnika.