Hard Fork News

Hard-fork je proces razdvajanja blokčeina bilo koje valute. Može se izvršiti iz nekoliko razloga, kao što je popravljanje ozbiljnih sigurnosnih praznina u izvornom kodu kriptovalute, implementacija novih funkcija i vraćanje transakcija (kao što je bio slučaj sa itirijumovim hard-forkom nakon DAO haka). Hard-forking zahteva konsenzus većine nodova unutar mreže određene kriptovalute, nakon čega se svi prebacuju na novi blokčein, ostavljajući stariju verziju iza.