Hashflare News

HashFlare (za 'cloud' rudarenje bitkoina) je lansiran 2015. godine. U suštini, predstavlja alternativu stvarnom rudarenju i omogućava korisnicima da zaborave na brojne probleme vezane za fizički rad sa opremom. Problemi uključuju, ali nisu ograničeni samo na to: visoke troškove električne energije, porbleme sa povezivanjem, pravilno hlađenje, visoke nivoe buke i vreme slanja. 

Zvanični sajt