Vesti o Latinskoj Americi

Latinska Amerika predstavlja grupu zemalja koje se nalaze u zapadnoj hemisferi gde se najviše govori španski, portugalski i francuski. Većina država Latinske Amerike se nalaze u južnoj i centralnoj Americi. Uprkos tome što odgovaraju definiciji, delovi Kanade i Sjedinjenih Američkih Država u kojima engleski nije dominantan jezik ne spadaju u Latinsku Ameriku. Ekonomija Latinske Amerike se zasniva na izvozu, i sastoji se od proizvodnje, energetskih derivata i poljoprivrede. Glavne ekonomije Latinske Amerike su Argentina i Brazil, sa velikim BDP-om i jakim stopama rasta u proteklih par godina. Ipak, mnogo država Latinske Amerike ima visok nivo kriminala, slabo obrazovanje i razvoj ljudi. Zbog ovih faktora, države Latinske Amerike još uvek nemaju jaku finteh i industriju baziranu na inovacijama.