Vesti o Lisk-u

Lisk, decentralizovana platforma za razvoj bazirana na Javascript-u, se definiše kao pokušaj da se programerima obezbede bolji uslovi za razvoj aplikacija. Glavna ideja je da se Javascript programeri upute na rad u decentralizovanim mrežama u kojima mogu da dobiju veći prihod od onog koji dobijaju radeći za Google ili Apple.Lisk omogućava nezavisan blokčein u svojoj mreži (sajdčein) koji obezbeđuje sigurnost i određeni nivo autonomije za programere. Programeri imaju potpunu kontrolu nad tim sajdčeinom, tako da bilo kakva greška u sajdčeinu neće uticati na liskov blokčein. Sajdčeinovi su prilagodljivi tako da korisnik može kreirati sopstvene tokene i aplikacije sagrađene u protokolu sajdčeina, a zatim ga objaviti nakon testiranja.Ove karakteristike zajedno imaju za cilj da lisk bude prijateljski i za korisnike i programere i za uključivanje više ljudi u mrežu.