| Cointelegraph

Tržište je sistem/infrastruktura koju ljudi koriste da bi se bavili ekonomskom razmenom. U užem smislu, tržište je veb lokacija ili softverska aplikacija koja povezuje kupce i prodavce, omogućava im da izlistaju svoje predmete i obrađuju transakcije između njih. Postoji mnogo primera uspešnih tržišta svih vrsta, uključujući i gigantske kompanije koje služe svima, kao što su eBay ili Shopify, i male kompanije koje se fokusiraju na određeni aspekt, kao što je OpenBazaar.

Povezani tagovi: