Vesti o rudarskim pulovima

Rudarski pulovi su udruženja rudara koji kombinuju svoje računarske resurse za rudarenje blokova kriptovaluta i podjednako podele nagradu, u skladu sa doprinesenim radom. Rudarski pulovi postali su neophodni kada se težina proof-of-work rudarenja toliko povećala da je postalo nemoguće za prosečnog rudara da sam izrudari ceo blok. Sve veća težina dovela je do stvaranja prvih rudarskih pulova za bitkoin. Danas su bitkoin rudarski pulovi najuticajniji deo zajednice u bitkoin mreži i glavni su organi koji odlučuju da li treba implementirati nove forkove. Postoje takođe itirijum rudarski pulovi, lajtkoin rudarski pulovi i rudarski pulovi drugih velikih kriptovaluta koje je suviše taško samostalo rudariti. Takođe postoje i rudarski multipulovi koji se prebacuju iz jedne kriptovalute u drugu kada postane profitabilnija za rudarenje.