Vesti o patentima

Patent je ekskluzivno pravo odobreno pronalazaču u zamenu za otkrivanje pronalaska, koje nudi suverena država ili međuvladina organizacija. Patent je oblik intelektualne svojine i odobrava se samo u određenom vremenskom periodu. Patentirana tehnologija je zaštićena od toga da se duplira za komercijalnu upotrebu drugih subjekata, a ne njegovog pronalazača. Kao važan deo mnogih preduzeća, tehnološki i finteh patenti su dobro zaštićeni. Ipak, postoji prostor za dalji razvoj. Na primer, blokčein patenti mogu pomoći u potvrđivanju podataka o pronalasku i dokazivanju vremena njegovog osnivanja. Blokčein mreža za patente, zajedno sa mrežama za čuvanje drugih ključnih podataka, kao što su informacije o zdravlju ili ugovori o zakupu, predstavljaju važno područje istraživanja i u procesu su razvoja.