| Cointelegraph

Plaćanje je transfer vrednosti od jedne strane (lice ili kompanija) drugoj u zamenu za pruženu uslugu, robu ili oba ili ispunjavanje zakonske obaveze. U pravu, isplatilac je stranka koja vrši isplatu dok je primalac plaćanja stranka koja prima uplatu. Plaćanju često prethodi faktura ili račun.

Bitkoin plaćanja su slučajevi prenosa bitkoina između strana u razmeni. Bitkoin je digitalna valuta, što znači da se može koristiti za plaćanje roba i usluga ako je strana koja pruža te robe i usluge želi da ih prihvati. Bitkoin plaćanja se mogu direktno vršiti između javnih bitkoin adresa kupca i prodavca ili, alternativno, mogu ih tretirati treća lica, poznata kao procesor plaćanja.

Povezani tagovi: