SEC vesti

SEC je Komisija za hartije od vrednosti i berze Sjedinjenih Država. Agenciju je stvorio Kongres 1934. godine i sada je glavna organizacija koja kontroliše i reguliše sve poslove na tržištima hartija od vrednosti. Da bi postigao svoj mandat za stvaranje transparentnosti, SEC zahteva od javnih i drugih regulisanih kompanija da dostavljaju kvartalne i godišnje izveštaje koji detaljno opisuju radni proces kompanije u tom vremenskom periodu. Svi izveštaji su dostupni javnosti. Danas je jedan od glavnih zadataka SEC-a da istraži tržište kriptovaluta i investicione kapacitete koji se odnose na njega, kako bi otkrili bilo kakve nezakonite radnje, poput prodaje hartija od vrednosti kao tokena. Do sada će SEC razmatrati dokumente iz 100 kompanija.