Vesti o Stellar-u

Stelar se dosta razlikuje od bitkoina u pogledu verifikacije transakcija. Umesto da koristi celu mrežu za verifikaciju transakcija, stelar koristi kvorum koji je samo deo celog pula - to je ono što omogućava stelaru da jako brzo izvršava transakcije. Zbog ove karakteristike, stelar se smatra odličnim izborom za mala preduzeća, neprofitne organizacije, male banke i transakcije unutar preduzeća. Jedno od važnijih partnerstava je sa IBM-om, jer kompanija koristi stelar mrežu kao kanal za transakcije među populacijom južnog Pacifika.