Vesto o Teksasu

Teksas je država na jugu SAD-a. Teksas je drugi u zemlji po veličini teritorije i populacije. Država je centar za poljoprivredu, proizvodnju nafte i gasa, obrazovanje i finansije, tako da ima snažnu ekonomiju, a BDP u Teksasu se obično upoređuje sa BDP-om Rusije. Što se tiče bitkoina u Teksasu, dozvoljeno je da se koristi, a država je često lokacija za različite projekte i konferencije vezane za kriptovalute, poput Teksas blokčein konferencije. Pored toga, iz njega potiče Blokčein savez severnog Teksasa. To je organizacija koja ima za cilj pružanje podrške za razvoj blokčein tehnologije i organizaciju povezanih događaja u regiji severnog Teksasa.