Vesti o preduzetnicima

Definicija preduzetničkog kapitala jeste da je to finansijska strategija investitora kojom obezbeđuju kapital za mala startap preduzeća kako bi imali koristi od njihovog rasta u dugoročnom periodu. Preduzetnički kapital je rizičan, jer samo mali broj startapa postiže finansijski uspeh, ali dobici onih koji su uspešni su veoma privlačni za preduzetnike. Preduzetnički kapital je ponekad jedini način da nova preduzeća prikupe novac, jer nemaju dovoljno dugu istoriju poslovanja da bi dobili novac na javnom tržištu i možda ne mogu da dobiju pozajmicu od banke. Zdrav sistem preduzetničkog kapitala pomaže u razvijanju tehnološki napredne ekonomije finansiranjem obećavajućih projekata. Preduzetnički kapital se često koristi za finteh i inovacije. Mnogi IT startapi stekli su sredstva za svoje blokčein projekte i kriptovalute uz pomoć preduzetničkog kapitala.